www.mdetectors.com©

BANDITO Golden Mask 2

 

 

Golden Mask 2 е металдетектор от по-нисък клас в сравнение с Golden Mask 3, като основната му разлика е липсата на автоматичен грунд балан., т.е. настройката на апарана е изцяло ръчна. Това го прави по-малко подходящ при търсене в силно орудени почви, за разлика от Golden Mask 3. Въпреки това апарата остава предпочитан от търсачи с по-голям опит, който не разчитат на "автоматичния грунд баланс".

Новите екстри в апарата са насочени към стабилизирането на работата на апарата във силно орудени почви, както и към подобряване на дискриминацията на металите.

В този смисъл новото определено не е само в атрактивния дизайн на апарата.

 

Ръководство на потребителя виж тук:

 

Характеристики:

 • Електроника с повишена мощност

 • Работна честота- 8 KHz (7.0kHz, 6.0kHz) - в зависимост от антената

 • VLF-TR технология

 • Антена: Тип двойно \"D\" - 28cm

 • Дискриминация с движение на бобината

 • Аудио дискриминатор

 • Многотонален дискриминатор- VCO

 • Контрол на чувствителността

 • Eлиминира орудени почви и минерали

 • Изход за слушалки

 • Екранирана кутия против смущения

 • Ръчен земен баланс

 • Светодиоден контрол за състоянието на акумулатора

 • Минимална консумация 35 mA

 • Максимална консумация 65 mA

 • Презареждащи се батерии- 12V/ 1000 mA

 • Автоматично зарядно устройство

 • 5 години  гаранция на електрониката

 

 

 

Устройство и работа с уреда

 

Превключвател ,,AUDIO DISC " служи за вкл. и изкл. на аудио дискриминатора

Превключвател ,,VCO” служи за вкл. и изкл. на многотоналния дискриминатор 

Превключвател ,,GB” служи за вкл. и изкл. на автоматичния земен баланс

Потенциометър ,,THRESHOLD'' служи за задаване на необходимия звуков праг и регулира дълбочината на металдетектора;

Потенциометър ,,GROUND BALANCE" служи за премахване влиянието на почвата;

Потенциометър ,,DISC LEVEL" регулира степента на  отхвърляне на железни предмети;

Потенциометър ,,VOLUME" служи за пускане на апарата и за определяне силата на звука;

Потенциометър ,,SENS” служи за допълнително регулиране на дълбочината в минерализирани райони ;

Жак ,,HEADPHONES" към него при необходимост се включват моно слушалки;

Светодиод "LOWBATTERY'' индикатор за понижено напрежение на батерията;

 

Пускането на металотърсача става с помощта на потенциометъра ,,VOLUME", като с него се регулира и силата на звука.

 

*Режим ръчен земен баланс:

 

Потенциометъра ,,THRESHOLD" се поставя в такова положение, че апарата леко да ,,жужи,,. Ключето ,,GB” се поставя в позиция ,,MANUAL” ,,AUDIO DISC" и  ,,VCO” се поставят в положение ,,OFF '', търсещата глава започва да се движи вертикално спрямо земята (нагоре- надолу: от 3 до 20-25см над повърхността на земята)

 и потенциометъра ,,GROUND'' се върти бавно .

 

В едното крайно положение на звука се усилва при приближаване на главата към земята, а в другото при отдалечаване от земята, потенциометъра се върти докато звука престане да се променя или се променя минимално. При балансирането на металотърсача около него не трябва да има метални предмети !

 

Разделянето на металите се осъществява посредством  два звукови  дискриминатора .

 

1.Работа на аудио дискриминатор

- ключето ,,VCO” се поставя в позиция ,,OFF” а ,, AUDIO DISC” в позиция ,,NORM” или ,,FULL” (за напълно изключване на железните предмети), потенциометъра ,,DISC LEVEL'' в позиция 3.При по-голямо число на ,,DISC LEVEL'' разделянето на металите е по-добро ! Ако искате да дискриминирате повечето цветни метали на повърхността(съвременни замърсители), положението на потенциометъра трябва да бъде над 7.При наличие на цветен метал (злато, сребро, мед, бронз) се чува плътен звук, а при наличие на черен метал(желязо) се чува пукане или накъсан звук.

 

2.Работа на ,,VCO” дискриминатор.

-ключето ,,VCO”се поставя в позиция ,,ON”, а ,,AUDIO DISC” в позиция ,,OFF’’, потенциометъра ,,DISC LEVEL'' в позиция 3. Ако искате да дискриминирате повечето цветни метали на повърхността(съвременни замърсители), положението на потенциометъра трябва да бъде над 7.

При наличие на цветен метал (злато, сребро, мед, бронз) се чува висок тон , а при наличие на черен метал(желязо) се чува нисък тон.

 

 фиг.2                             

 

Търсенето на метални предмети става посредством  движение на търсещата бобина спрямо земната повърхност(фиг.2 , фиг.3).

 фиг.3

 

Точното определяне местоположението на метала става с движението на търсещата глава в две перпендикулярни оси.

 

* Зареждане на акумулаторните батерии.

Акумулаторните батерии имат около 500-600 цикъла на заряд –разряд преди да се повредят, това обаче са стойности, постижими само в идеални лабораторни
условия.

 Металдетекторът е комплектован с NiMh батерии. Преди започване на работа батериите трябва да са заредени. Зареждането става с помоща на автоматично зарядното устройство предлагано в комплекта. С едно зареждане апарата може да работи до 40h.

Ако в процес на работа светне лампата "Low battery", това трябва да е сигнал за прекратяване на работата и за зареждане на акумулаторната батерия. Включете жака на зарядното устройство в гнездото "CHARGE" и включете устройството към мрежа от 220V. Зареждането продължава от 6-20ч. в зависимост от степента на разряд на батерията . Не е необходимо да следите зарядното устройство тъй като то е с автоматично изключване и батерията няма да се повреди, независимо колко време ще бъде на заряд. По обратния ред изключете мрежата от 220V и извадете буксата от гнездото "CHARGE".

 

 

 

 
 
 
www.mdetectors.com©